• UBEZPIECZENIE

    • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci.

     Ubezpieczenie jest dobrowolne, link do oferty: Application (compensa.pl)
     hasło: 314742

     W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość opłacenia polisy gotówką u wychowawców grup.