• Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 21

  • Drodzy Rodzice,

   Uprzejmie informujemy, że rekrutacja dzieci do przedszkola  na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego.

   Rodzic po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonuje wydruku i wraz z dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów, przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

   Rejestracja w systemie rekrutacyjnym wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz złożenie wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru (wydruk z systemu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę) trwać będzie od 11 marca 2024 r. (godz. 13.00) do 13 maja 2024 r.

   Wszystkie terminy zawarte zostały w Zarządzeniu Nr 36/E/2024 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.