• IMIĘ SZKOŁY

    • W 2005 roku sięgnęliśmy do świata wartości „małej ojczyzny” i za sprawą Uchwały Nr XXXV/417/05 Rady Miejskiej w Slupsku z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 5 w Slupsku patronem naszej placówki stali się Gryfici.

     Był to jeden z przełomowych i najbardziej uroczystych momentów w historii naszej szkoły, bowiem poprzez nadanie imienia szkoła uzyskuje swoją indywidualną tożsamość, integruje całe środowisko szkolne, umożliwia wzbogacenie zajęć i wydarzeń. 

     Wybór takiego imienia wskazuje, że historia pomorskich władców jest dla nas historią ważną i bliską, że chcemy ją pielęgnować, bowiem w pewnym stopniu stanowi o tożsamości naszego regionu.

     Historia Rodu Gryfitów przewija się w wielu formach codziennej aktywności uczniów naszej szkoły.

    • HYMN SZKOŁY

    • Hymn to utwór, którego nazwa pochodzi z języka greckiego: gr. hymnos i oznacza „pieśń pochwalną”. Jest to zatem forma liryczna o patetycznym nastroju, której tematyka dotyczy rzeczy najwyższej wagi: np. treści patriotycznych.

     Szkolny hymn to nieodłączny element naszej placówki, pełniący ważną rolę w budowaniu ducha wspólnoty i kształtowaniu tożsamości szkoły. Jest on ważnym symbolem, który reprezentuje wartości, tradycję i dumę szkolną. Jest to pieśń, która łączy uczniów, nauczycieli i absolwentów we wspólnym poczuciu przynależności do szkoły.

     W hymnie szkoły zawarte są ważne przesłania i wartości, które są istotne dla społeczności szkolnej. Tekst hymnu odzwierciedla misję i cele szkoły oraz inspiruje do działania i rozwoju.

     Ważne jest również zrozumienie historii hymnu, jego twórców i okoliczności powstania. To pozwala na większe zrozumienie i szacunek dla tego symbolu oraz uświadamia wartość, jaką hymn ma dla szkoły i jej społeczności. Słowa naszego hymnu napisał Jerzy Dąbrowa–Januszewski, dziennikarz, poeta, (prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Słupsku) na okoliczność nadania naszej placówce imienia. Muzykę natomiast skomponowały nauczycielki muzyki naszej szkoły: p. Karolina Machutta-Gałązka oraz p. Beata Kamińska.

     Każdy członek społeczności szkolnej powinien znać tekst hymnu i brać aktywny udział w odśpiewywaniu go podczas uroczystości szkolnych, takich jak rozpoczęcie roku szkolnego, zakończenie roku czy święta szkolne. Wspólne śpiewanie hymnu buduje więzi i wzmacnia tożsamość szkolną.

    • SZTANDAR SZKOŁY
    • SZTANDAR SZKOŁY

    • Dla społeczności szkolnej sztandar szkolny jest symbolem najwyższych wartości: tradycji, umiłowania ojczyzny, honoru. Sztandar służy rozwijaniu u młodzieży poczucia miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

     Sztandar naszej szkoły ma kształt kwadratu. Rewers przedstawia godło państwowe w czerwonej tarczy. Głowę królewskiego orła zdobi złota korona. Dziób i szpony również są złote. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności.

     Awers prezentuje herb szkoły na granatowym tle. Widzimy tu symbol miasta – czerwonego gryfa, unoszącego się nad trzema falami – znakiem Słupi. W drapieżnych szponach mityczne stworzenie trzyma „piątkę” – numer naszej szkoły. Poniżej widnieje nazwa naszej szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gryfitów w Słupsku.

     Sztandar o wymiarach metr na metr obszyto srebrnymi frędzlami. Drzewce, zakończone  okuciem z metalowym orłem w srebrnej koronie, ma wysokość 2,5 metra.

     Jesteśmy dumni z tego symbolu.