• WITAJCIE U GRYFITÓW!
  • Szkoła Podstawowa nr 5 w Słupsku rozpoczęła swą działalność 1 września 1999 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 1998 roku.
   • Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

   •  

    Drodzy Rodzice Przyszłych Pierwszoklasistów!

     

    2 kwietnia 2024 r., rozpoczęła się rekrutacja do klas I szkół podstawowych Miasta Słupska na rok szkolny 2024/2025. Nabór odbywa się elektronicznie na platformie https://rekrutacje-slupsk.pzo.edu.pl

    Każdy z Państwa ma  możliwość ustalenia swojego indywidualnego loginu i hasła dostępu oraz wypełnienia zamieszczonego na platformie zgłoszenia (w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku (dla uczniów spoza obwodu). Osoby, które mieszkają w obwodzie szkoły, a nie posiadają meldunku, zobowiązane są udokumentować fakt zamieszkania poprzez dostarczenie do szkoły kopii umowy najmu lokalu, który zamieszkują, akt notarialny zakupionej nieruchomości lub oświadczenie właściciela lokalu, u którego mieszkają.

    UWAGA! Dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (Art. 127. ust. 10 ustawy Prawo oświatowe) nie podlegają rejonizacji.

    System krok po kroku przeprowadzi Państwa przez wszystkie etapy uzupełniania dokumentu. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły w godzinach 7:30 – 15:00.

    Serdecznie proszę o sumienne wypełnienie zgłoszenia/wniosku zgodnie ze stanem faktycznym. Ważne jest podanie poprawnych danych kontaktowych - ułatwią nam one porozumienie się z Państwem w razie nieścisłości lub konieczności przekazania dodatkowych informacji związanych z rekrutacją.

    Jednocześnie uprzejmie Państwu przypominam, iż zgodnie z art. 40 ustawy Prawo oświatowe, na rodzicach dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu spoczywa powinność dopełnienia czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły, bądź poinformowania, w jakiej placówce będzie ono realizować ww. obowiązek.

    W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem szkoły telefonicznie (59 8404201) lub mailowo (sekretariat@sp5.pl)

     

    Małgorzata Marcinowicz

    Dyrektor Szkoły

     

  • Dlaczego my

   czyli co jest dla nas ważne?
    • ODWAGA
    • Zadajemy pytania o naszym uczeniu się.

     Weryfikujemy założenia – może jest inny sposób?

     Debatujemy.

     Ustalamy swoje cele, mierzymy wysoko!

     Podejmujemy ryzyko, myślimy nieszablonowo.
    • WSPÓŁPRACA
    • Komunikujemy się z rówieśnikami, pomagamy sobie nawzajem.

     Słuchamy uważnie, z empatią.

     Uczymy się od innych i pomagamy uczyć się innym.

     Dajemy i odbieramy informację zwrotną w sposób pozytywny.
    • KREATYWNOŚĆ
    • Myślimy elastycznie, jesteśmy przygotowani na zmianę sposobu myślenia, dążymy do oryginalności.

     Wprowadzamy innowacje, próbujemy działać w inny sposób.

     Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i doświadczenia.

     Znajdujemy kreatywne rozwiązania.

     Odkrywamy w sobie własną niesamowitość!
    • POMYSŁOWOŚĆ
    • Używamy zasobów znajdujących się pod ręką: książki, Internet, ludzie.

     Szukamy sposobów na nieustanny rozwój.

     Doskonalimy swoją pracę poprzez czytanie i obserwację.

     Używamy swojej aktualnej wiedzy i stosujemy ją w rozwiązywaniu nowych problemów.

     Pytamy, jak nowe zagadnienie łączy się z tym, co już wiemy.
    • ODPORNOŚĆ
    • Nie poddajemy się, próbujemy dalej.

     Wzrastamy w sposobie myślenia.

     Analizujemy swoje wybory.

     Zachowujemy spokój, kiedy coś wydaje się trudne i nam nie wychodzi.

     Uczymy się na swoich błędach, bo każde odkrycie błędu czyni nas mądrzejszymi.
  • Godziny dzwonków

   Czwartek 13.06.2024
  • Librus Synergia