• Ulice w obwodzie szkoły
   ul. Marty Aluchny-Emilianow
   ul. Ignacego Bogdanowicza
   ul. Generała Dezyderego Chłapowskiego
   ul. Cyprysowa
   ul. Tadeusza Czaplińskiego
   ul. Górna
   ul. Hubalczyków
   ul. Jodłowa (od nr 50)
   ul. Władysława Kijowskiego
   ul. Kosynierów Gdyńskich
   ul. Władysława Kwapisza
   ul. Leszczynowa
   ul. Edwarda Łady-Cybulskiego
   ul. Juliana Posmykiewicza
   ul. Ignacego Prądzyńskiego
   ul. Stanisława Repelowskiego
   ul. Stanisława Sojki
   ul. Henryka Sucharskiego
   ul. Franciszka Szafranka
   ul. Stanisława Szarmacha
   ul. Aleksandry Trzeciak
   ul. ks. Jana Ziei