• Godziny konsultacji

     • mgr Beata Budnicka (gabinet E-9) - pedagog specjalny

      Poniedziałek:  11:30 - 16:30

      Wtorek:             9:30 - 10:30; 12:30 - 14:30; 15:30 - 16:30

      Środa:               9:30 - 11:30

      Czwartek:        10:30 - 13:30

      Piątek:              11:30 - 13:30

       

      mgr Katarzyna Wojcieszek (gabinet C15) - pedagog

      Poniedziałek:   8:30 - 14:30

      Wtorek:            8:30 - 15:30

      Środa:              8:30 - 14:30

      Czwartek:         9:30 - 15:30

      Piątek:              8:30 - 14:00

      Zakresy zadań pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego znajdują się w dwóch aktach prawnych:

      1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

      2) rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.